Menu Close Menu

ÕPIFEST

Sest kõige paremaid tunde annavad õpilased


Sulle ei meeldi igavad koolitunnid? Tahaksid, et õppimine oleks tõeliselt haarav?

Tule ja anna ise tundi – nii, nagu sulle meeldiks!


 • Pane kokku kolmeliikmeline tiim
 • Valige teema ja valmistage ette tund
 • Tulge Õpifestile, leidke uusi sõpru ja võitke auhindu!



AJAKAVA

Videovooru tähtaeg: 15.01.2019

Infopäev: 12.02.2019

Õpifest: 12.-13.03.2019


REEGLID


ÕPIFESTI VIDEOVOORU TINGIMUSED

 1. Tutvustage lühivideos oma kolmeliikmelist võistkonda ja tunni teemat.
 2. Kirjeldage lühidalt, millised õppeained on tunnis lõimitud ning kuidas see on seotud igapäevaeluga.
 3. Rääkige, kuidas plaanite tundi läbi viia, et õpilased saaksid selles aktiivselt osaleda, ning mida nad tunni lõpuks teavad ja oskavad.
 4. Video pikkus kuni 3 minutit.
 5. Esitamise aeg 1. detsember 2018 – 15. jaanuar 2019 kell 23:59.
 6. Video esitamiseks tuleb videoklipp või Youtube'i link laadida üles registreerimisvormis.
 7. Konkursi läbiviija jätab endale õiguse teha konkursi tingimuste osas muudatusi.
 8. Läbiviijal on õigus jätta avaldamata ja hindamata video, mis ei vasta konkursi tingimustele.
 9. Võitjad selgitab välja žürii.

 10. Võitjate nimed avaldatakse www.opifest.ee lehel hiljemalt 10. veebruaril 2019 ja lõppvooru pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel ning lepitakse kokku edasise tegevuse osas.
 11. Konkursile esitatud töid võivad konkursi korraldajad edaspidi kasutada vastavalt oma äranägemisele.


REGISTREERU


Üldandmed*:


Kontaktandmed osaleja 1*:


Kontaktandmed osaleja 2*:


Kontaktandmed osaleja 3:


Lae üles videofail VÕI lisa link:




ŽÜRII

Kärt Leppik töötab Tartu Ülikooli haridusuuendus-keskuses ja õpib haridusinnovatsiooni. Ta on kindel, et Õpifestil osalejad saavad väärtusliku kogemuse, mis aitab neil õpetaja ametit, õppimist ja õpetamist näha hoopis uue nurga alt.
Virve Tuubel on Eesti Rahva Muuseumi hariduskeskuse metoodik. Ta ütles: "Õpifest ERMis – see on unikaalne võimalus: näitustel elustuvad raamatutarkused, saab õpitavast tervikliku pildi ning tekivad seosed tegeliku eluga."
Kaido Reivelt töötab Tartu Ülikooli koolifüüsika keskuse juhatajana selle nimel, et füüsika tunnid Eesti koolides ärgitaks eelkõige õpilaste huvi füüsika teemadesse süveneda. Ta ütles, et Õpifestil saad anda õppetunni, mis kõigile kauaks meelde jääb. Ja õpifestil ei pane keegi seda pahaks.
Irja Vaas on Tartu Ülikooli käsitöö ja kodunduse didaktika assistent, kelle sõnul Õpifest annab võimaluse anda enda panus õppimisse ja õpetamisse.

ÕPETAJALE

Õpifesti eesmärk on toetada kooli uuenemist, tutvustades parimaid õppemeetodeid õpilaste vaatenurgast. Õpifest väärtustab ja propageerib õpetajaametit, pakkudes õpilasele võimalust kogeda õpetaja rolli, saada esmaseid õpetamise kogemusi ja esinemisjulgust.

"Õpifest muutis meie arusaama õpetamisest ja õppimisest, mille tõttu otsustasime omal initsiatiivil ellu äratada ka meie oma projekti - külastame kümmet kooli ja noortekeskust, et noortel oleks võimalik proovida, kuidas flambeerida pannkooke, valmistada kodus jäätist ning orgaanilist sinist piima. Tegemist on väärtustega, mis rikastavad noorte mõttemaailma ning muudavad nad vastuvõtlikumaks ka muudele õpiprotsessidele. Meil on väga hea meel tõdeda, et tänu Õpifestile oleme me saanud sadade noorte elu muuta natukene paremaks, rõõmsamaks ja lõbusamaks. Soovitame ÕpiFestil osalemist kõikidele noortele, sest see annab võimaluse mõtestada enda jaoks kui keeruline võib olla õpetaja töö, kuid samas kui palju oleks võimalik õppetegevust rikastada läbi muutunud õpikäsituse."

- Tallinna Teeninduskool


EELNEVATEL AASTATEL

- Tundi andes tuleb jääda rahulikuks isegi siis, kui arvuti juksib ja isegi siis, kui tuleb õpetada endast palju vanemaid inimesi. Äge kogemus oli!
- Õpilased said ise teha midagi teistmoodi ja proovida õpetajaametit. Kõik ei ole nii lihtne nagu esmapilgul võib tunduda, tekkis veelgi suurem huvi osaleda sellistes väljakutsetes, meeskonnana tegutsemine.

- Sai teada palju vääääga tähtsaid asju, mida ma enne ei teadnud. Nt, kui sa oled õhtul nutiseadmes, tuleb õige uni alles 3 tunni pärast. Nii lahe päev!
- Mulle meeldis vaadata videosid ja vastata küsimustele, ehkki ma vastasin kõigile tunnis esitatud küsimustele "ei".
- Tund õpetas hea tehnika, kuidas riike selgeks õppida. Lõpuülesanne võistlusmoment oli väga tore. Oli väga loovust arendav tund!

- Õpifestist võtan kaasa kolm mõtet: 1) Kogemustest on võimalik õppida!, 2) Piisava ettevalmistuse ja tahtejõuga võivad kõik kõiki õpetada!, 3) Lihtne on lõhkuda põlvkondade vahelisi piire!
- Väga huvitav tund. Hea, et pidi tegema meeskonnatööd - õpetajat polnud peaaegu üldse vaja. Sai viisavalt praktilisi teadmisi ja ise käed külge ülesandeid teha. Keeleõpe läbi tegevuse!



MEIST MEEDIAS



TOETAJAD